Kto czyta nie błądzi.

Finansowanie i pomoc dla firm dotkniętych Covid-19

Wpływ pandemii i związanych z nią obostrzeń na życie gospodarcze w kraju doprowadził wiele biznesów na skraj upadłości. Z mapy biznesowej miast zniknęły restauracje, hotele, punkty usługowe, które nie potrafiły sobie poradzić z wielomiesięczną blokadą i brakiem dochodów. Istnieją firmy, które wprawdzie oparły się likwidacji, jednak ich sytuacja finansowa nie pozwala na swobodne funkcjonowanie i dalszy rozwój. 

Business Funds prowadzi działania pomocowe ukierunkowane na wsparcie finansowe przedsiębiorców poprzez bezpieczne pożyczki dla firm. Jako biuro pożyczkowe o wieloletniej renomie, zyskaliśmy zaufanie klientów z pełnego przekroju branż. Prywatne pożyczki dla firm stanowią poszukiwany produkt finansowy, umożliwiający wyjście z kryzysu i pobudzenie nowych inwestycji. Finansowanie przedsiębiorców w Covid stało się niezwykle ważną gałęzią naszej działalności obejmującej swoim zasięgiem teren całej Polski. Wyróżnia nas indywidualne podejście do klientów i dopasowanie harmonogramu spłat do sytuacji majątkowej danej firmy. 

Pożyczki pozabankowe dla firm dotkniętych skutkami pandemii nie mogą generować nadmiernych obciążeń. Jako biuro pożyczkowe specjalizujące się w wyprowadzaniu na prostą przedsiębiorstw w kryzysie, w Business Funds działamy na zasadzie pełnej transparentności i dbałości o interesy obu stron. Im korzystniejsze warunki pożyczki w pandemii, tym większy zasięg oferowanej pomocy. W Business Funds błyskawicznie odpowiadamy na zapytania klientów, przystępując natychmiast do pracy nad tworzeniem umowy i harmonogramu. Decyzja odnośnie do przyznania pożyczki w kryzysie następuje w ciągu 24 h, co stanowi wynik nieosiągalny dla instytucji bankowych. Bezpieczne pożyczki prywatne dla firm są teraz na wyciągnięcie ręki, dając możliwość uratowania biznesów i wprowadzenia ich do nowej rzeczywistości po Covid-19.

Finansowanie przedsiębiorców w Covid – aktualna sytuacja na rynku

Dlaczego warto korzystać z oferty prywatnego biura pożyczkowego? Czym podyktowana jest nieufność banków wobec start-upów, lecz przede wszystkim wobec przedsiębiorstw borykających się z problemami finansowymi na skutek pandemii?

Banki operują według ścisłych procedur, które mają na celu weryfikację zdolności kredytowej u pożyczkobiorcy. Zdolność kredytowa składa się m.in. z oceny aktualnych dochodów, stażu firmy na rynku, typu branży, subiektywnych perspektyw rozwojowych i wielu innych czynników. W okresie po pandemii banki rygorystycznie sprawdzają historię kredytową każdego wnioskodawcy, a także trzymają się ustalonych reguł odnośnie do przewidywanej wypłacalności. Kredytowe pieniądze dla przedsiębiorców w czasie Covid-19 mają szansę trafić wyłącznie do tych firm, które bank uzna za dobrze rokujące. W praktyce oznacza to całkowite wykluczenie z możliwości finansowania przez banki branży gastronomicznej, fitness, hotelarskiej, czy turystycznej. Utrzymanie status quo oraz zapewnienie płynności finansowej wymaga innego podejścia i uniezależnienia się od sztywnych reguł instytucji bankowych.

Przechodzimy zatem do sedna usługi Business Funds jako biura pożyczkowego, jakim są bezpieczne pożyczki prywatne dla firm dotkniętych kryzysem Covid-19. Nie zamykamy naszych drzwi przed firmami w największej potrzebie i konieczności nagłego finansowania. Rynek pozabankowy daje nieporównywalnie większą elastyczność w negocjacjach warunków umowy, a pozabankowa symulacja kredytowa uwzględnia potrzeby przedsiębiorców w danej branży. Pozabankowa pożyczka płynnościowa skutkuje wznowieniem zdolności operacyjnej przedsiębiorstwa, dostarczając mu zastrzyku gotówki na realizowanie bieżących zadań i stabilizację finansową.

Pożyczka prywatna dla firm – najważniejsze zalety

Oferowane przez nas pożyczki od zaraz w kryzysie zaskarbiły sobie przychylność wielu właścicieli firm, którzy doceniają szybkość decyzji, klarowne procedury oraz minimalne wymogi na start. Proces rozpatrywania wniosków w bankach rozciąga się nieraz na okres 2 miesięcy. Tak długi czas całkowicie niweluje jedną z podstawowych funkcji pożyczki w kryzysie – możliwości szybkiego reagowania na pojawienie się trudnej sytuacji majątkowej i niedopuszczenie do utraty płynności finansowej. Business Funds zobowiązuje się do udzielenia informacji zwrotnej odnośnie do pożyczki w ciągu 24 godzin od momentu złożenia wniosku. Kontakt z doradcą ds. pożyczek skutkuje zebraniem wywiadu o danych firmy, wysokości pożyczki oraz wartości nieruchomości pod zabezpieczenie. Pieniądze trafiają na konto klienta w ciągu 5 dni roboczych od przedstawienia korzystnej decyzji.

Pożyczka prywatna dla firm nie obciąża nadmiernie budżetu przedsiębiorstwa. Nasza współpraca opiera się o indywidualne ustalenia i negocjacje, podczas których staramy się wypracować warunki odpowiednie dla każdej ze stron. Dzięki temu jesteśmy pewni, że klient nie będzie musiał zbytnio nadwyrężać firmowego budżetu w celu spłaty zadłużenia. Na rynku kredytów bankowych czy pożyczek prywatnych zdarzają się oczywiście sytuacje niewypłacalności klienta. Warto tu wspomnieć, że chwilowe trudności z opłaceniem raty kredytowej nie skutkują u nas natychmiastowym uruchomieniem procedur windykacyjnych. Oczekujemy od klienta tego samego, co firmy otrzymują od nas – uczciwości i rzetelności w wywiązywaniu się z postanowień umowy. Jednak zdajemy sobie sprawę, że biznes po pandemii obfituje w pułapki, które mogą rzucić na kolana nawet najbardziej zdeterminowanych przedsiębiorców. Dlatego dajemy od początku elastyczny harmonogram spłaty, czy możliwość rozłożenia raty kredytowej na dłuższy okres. W zdecydowanej większości przypadków takie zabiegi nie są jednak konieczne. Udaje nam się pozyskiwać firmy, które wykazują jasny plan wyjścia z kryzysu i poprawy sytuacji materialnej. Dajemy im możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania bez dodatkowych opłat z tego tytułu.

Oprocentowanie kredytowe niegdyś stanowiło czynnik przemawiający za ofertą banków. Okazuje się jednak, że dzięki odpowiednim zabezpieczeniom spłaty pożyczki, instytucje pozabankowe są w stanie zaoferować równorzędne warunki spłaty zadłużenia. Raty kredytowe szyte na miarę możliwości przedsiębiorcy sprawiają, że oferta pożyczki w pandemii staje się tak skutecznym narzędziem dla wielu firm.

Finansowanie przedsiębiorców w Covid powinno opierać się o fundamentalne wartości, takie jak otwartość, przejrzystość, autentyczna chęć pomocy i wspieranie w rozwoju. Biznesowy aspekt naszej działalności uzupełniamy o dążenie do poprawy sytuacji finansowej polskich firm. Bezpieczne pożyczki prywatne dla firm wykazują wiele zalet nieosiągalnych dla kredytów bankowych, co zostało dostrzeżone przez przedsiębiorców.

Pożyczki pozabankowe dla firm w pandemii – jak uzyskać wsparcie?

Procedura przyznawania pożyczki w Business Funds zamyka się w pięciu prostych etapach. Pierwszym z nich staje się wysłanie wniosku online, a następnie oczekiwanie na kontakt ze strony specjalisty ds. pożyczek dla firm. Po weryfikacji danych firmowych i księgi wieczystej nieruchomości wydajemy wstępną decyzję kredytową. W dalszej kolejności przystępujemy do wizji lokalnej, która pozwoli nam poznać profil działalności firmy i oszacować wartość nieruchomości pod zabezpieczenie. Ostatnimi etapami procedury na finansowanie przedsiębiorstw w Covid staje się wydanie ostatecznej decyzji, podpisanie umowy przez klienta i uruchomienie polecenia przelewu środków na konto.

Finansujemy firmy działające w dowolnej branży. Oferując pożyczki od zaraz w kryzysie, jesteśmy świadomi trudnej sytuacji materialnej naszych klientów. Nasza oferta obejmuje osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółki osobowe i kapitałowe. Wysokość przyznawanych środków oscyluje w granicach 100 000 PLN do 2 000 000 PLN, w zależności od wartości nominalnej nieruchomości pod zabezpieczenie.

Pożyczki pozabankowe dla firm udzielane są na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. Zajmujemy się spłacaniem zobowiązań wobec ZUS, US i żądań komorniczych. Finansujemy podmioty ze spadkiem dochodów. Pieniądze dla przedsiębiorców w czasie Covid 19 mają potencjał do uratowania wielu biznesów. Business Funds oferuje prywatne pożyczki dla firm na łatwych zasadach, otwierając możliwość skorzystania ze wsparcia dla jak największej grupy przedsiębiorców.

Prywatne pożyczki dla firm – rodzaje zabezpieczeń

Zabezpieczenie spłaty pożyczki pozabankowej stanowi obowiązkowy element tego typu usługi. Finansowanie przedsiębiorców w Covid wiąże się z ryzykiem, którego rekompensatą staje się odpowiedni mechanizm ubezpieczający. W Business Funds pożyczki w kryzysie podlegają zabezpieczeniu w postaci wpisu do hipoteki. Naszym zabezpieczeniem staje się hipoteka na 1. miejscu na lokalu lub domu (standard bardzo dobry) w mieście powyżej 50 000 mieszkańców, lub hipoteka na 1. miejscu na działce w mieście powyżej 250 000 mieszkańców. Stosujemy również mechanizm dobrowolnego poddania się egzekucji w trybie paragrafu 777 kpc.  Nasza oferta koncentruje się na dostarczaniu przedsiębiorcom jak najlepszych warunków dla spłaty zadłużenia. Uruchomienie procedur windykacyjnych staje się zatem ostatecznością. Oczekujemy od naszych klientów świadomego podejścia do możliwości spłaty zadłużenia. Business Funds dokłada wszelkich starań, aby proces spłaty pożyczki pozabankowej dla firm przebiegał bez zakłóceń. Służą temu elastyczne zasady współpracy ustalane podczas rozmów i zapisane w umowie. Bezpieczne pożyczki dla firm oznaczają legalny produkt finansowy ukierunkowany na klienta. Jasne warunki współpracy oraz pełna transparentność reguł gwarantują przystępne środowisko do regulacji zobowiązań, które nie generuje nadmiernych obciążeń dla budżetu firmowego.

Pożyczki w pandemii od Business Funds

Portfolio projektowe w Business Funds przedstawia skuteczne realizacje usługi na pożyczki pozabankowe dla wielu branż z życia gospodarczego. Pomogliśmy licznym przedsiębiorstwom w stworzeniu lub utrzymaniu efektywnego biznesu, finansując podmioty wykluczone z możliwości wsparcia ze strony banków. Dostarczane przez nas pieniądze dla przedsiębiorców w czasie Covid-19 stanowią cegiełkę na drodze do ożywienia gospodarczego i utrzymania ich działalności.

Przypisy:

https://www.parp.gov.pl/component/site/site/covid-19-co-warto-wiedziec
https://www.duoinvest.pl/
https://businessfunds.pl

Tagi: