Kto czyta nie błądzi.

Polski Ład a finansowanie dla przedsiębiorców

Z początkiem 2022 roku weszły w życie nowe przepisy podatkowe, określane jako Polski Ład. Przedsiębiorcy, ekonomiści i doradcy podatkowi jednogłośnie uznają pakiet wprowadzonych zmian jako rewolucję w systemie podatkowym. Polski Ład dokonuje daleko idących modyfikacji w formach opodatkowania i rozliczeniach z Fiskusem, które wpłyną na model biznesowy każdego przedsiębiorcy. Uwzględnienie nowej rzeczywistości obejmuje również sferę finansowania kolejnych inwestycji. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie właścicieli firm, przedstawiamy ofertę pożyczek na dowolny cel, za pomocą których przedsiębiorcy szybciej i bez zbędnych formalności uzyskają fundusze na dalszy rozwój.

Zwiększone obciążenia podatkowe, jakie nakłada na firmy Polski Ład, mogą spowodować okresowe problemy z płynnością finansową. Szczególne trudności spotykają firmy, które już wcześniej borykały się z rosnącym zadłużeniem lub przestojami w produkcji. Dla wielu z nich tradycyjna pożyczka inwestycyjna w banku okazuje się teraz niemożliwa, ze względu na osłabioną zdolność kredytową. Sprawy nie ułatwia rosnące oprocentowanie kredytowe, powiązane ze wzrostem ryzyka i inflacją. Wprowadzenie Polskiego Ładu w środowisku wzrastających cen przez wielu postrzegane jest jako znaczne obciążenie dla firm, które wymaga nowego podejścia do zarządzania majątkiem. Zanim opowiemy o skutecznych narzędziach finansowania przedsiębiorstw, warto przedstawić najważniejsze zmiany wygenerowane przez Polski Ład. Zapytania napływające od przedsiębiorców dotyczą w szczególności nowego wymiaru składki zdrowotnej, a także modyfikacji w ramach poszczególnych stawek podatkowych.

Nowy Ład dla przedsiębiorców a składka na ubezpieczenie zdrowotne

Z punktu widzenia finansów w firmie, najbardziej dotkliwą zmianą wprowadzoną przez Polski Ład staje się eliminacja opcji odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Wraz z wejściem w życie przepisów Polskiego Ładu, przedsiębiorcy tracą możliwość odliczenia większej części składki zdrowotnej od kwoty podatku. Co więcej, nowa składka zdrowotna będzie obliczana nie na zasadzie ryczałtu, jak to miało miejsce dotychczas, lecz jako określony procent kwoty dochodu. Osoby dokonujące rozliczeń z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych (skala podatkowa), będą odprowadzały 9% składki zdrowotnej. Z kolei przedsiębiorcy, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zostaną objęci składką zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu. Termin opłacania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlega teraz ujednoliceniu dla płatników będących osobami fizycznymi i został ustalony na 20. dzień kolejnego miesiąca. W przypadku osób prawnych, termin ten w dalszym ciągu dotyczy 15. dnia miesiąca. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, z jednoczesną eliminacją ryczałtowej metody kalkulacji, wiąże się ze znacznym wzrostem całkowitego opodatkowania. Firmy, które już wcześniej miały problemy z trudną sytuacją rynkową i zaburzoną płynnością finansową, dosyć mocno odczują skutki Polskiego Ładu. Finansowanie nowych inwestycji może wkroczyć w fazę impasu, dopóki właściciele przedsiębiorstw nie wdrożą nowych metod pozyskiwania funduszy.

Polski Ład dla przedsiębiorców – inne ważne zmiany

Wśród innych zmian, o których dosyć głośno w ramach pakietu ustawowego Polski Ład, znajdziemy podwyższenie drugiego progu dochodowego dla skali podatkowej. Nowy próg wynosi 120 tysięcy złotych i dopiero od nadwyżek ponad tę kwotę przedsiębiorca będzie odprowadzał 32% podatku. Dla podatników stosujących skalę podatkową, rząd przygotował również wyższą kwotę wolną od podatku, która od 2022 roku wynosi 30 000 złotych. Omówione w poprzednim akapicie efektywne zwiększenie opodatkowania zostaje nieco złagodzone poprzez wprowadzenie ulgi dla klasy średniej. Osoby osiągające dochód w określonym przedziale, mają możliwość skorzystania z preferencji podatkowych, które nieco ograniczą negatywne konsekwencje wysokiej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ważne modyfikacje zachodzą także w stawkach podatku dla osób rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Polski Ład wprowadza kilka nowych stawek, redukując wysokość zobowiązań podatkowych dla różnych grup zawodowych, np. dla lekarzy.

Nowy Ład dla przedsiębiorców generuje sporo zamieszania, które może skutkować okresowymi problemami z płynnością finansową. Firmy mające trudności ze spłatą dotychczasowych zobowiązań, lub będące w fazie budowania zdolności kredytowej, z pewnością nie powitały z entuzjazmem tego pakietu modyfikacji podatkowych. Dla wielu z nich symulacja kredytowa wystawiona przez bank będzie teraz opiewać na znacznie niższe kwoty, niż miałoby to miejsce przed rokiem 2022. To z kolei oznacza konieczność rezygnacji z części inwestycji lub poszukiwanie alternatywnych źródeł pozyskiwania kapitału.

Finansowanie przedsiębiorców w warunkach Polskiego Ładu stawia czoła zupełnie nowym wyzwaniom, które wymagają elastyczności i otwartości na potrzeby firm. W usprawnieniu procesu finansowania inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw nie pomaga galopująca inflacja i niestabilność w gospodarce, która wciąż boryka się ze skutkami pandemii.

Finansowanie przedsiębiorców – tradycyjne metody pozyskiwania funduszy

Nowy Ład a przedsiębiorcy – jak wpłynął na kwestie finansowania inwestycji i bieżącej działalności? Jeszcze do niedawna większość osób kojarzyła pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą z koniecznością udania się do placówki banku. Na maksymalną wysokość otrzymanych środków ogromny wpływ miała zdolność kredytowa przedsiębiorcy, wyliczana zgodnie z algorytmami danej instytucji bankowej. Symulacja kredytowa stanowiła wynik kompleksowej analizy aktualnej sytuacji finansowej firmy i prognoz co do jej przyszłych możliwości rozwoju. Zaciąganie kredytu inwestycyjnego w banku okazuje się jednak dostępną opcją jedynie dla wąskiej grupy przedsiębiorców, którzy mogą się wykazać stabilną pozycją na rynku i nienaganną sytuacją finansową, rozumianą także jako pozytywną historię spłat wcześniejszych zobowiązań. Sprawdzenie informacji w BIK ujawni wszelkie przestoje w spłacie poprzednich rat kredytowych, co praktycznie eliminuje daną firmę z możliwości ubiegania się o finansowanie w banku.

Wchodzimy tutaj w pewien paradoks. Z jednej strony, pozyskiwanie funduszy na inwestycje generuje najlepsze rezultaty w przypadku firm, które nie mają dużego doświadczenia na rynku lub wymagają intensywnych działań na rzecz rozwoju. Z drugiej strony, to właśnie te przedsiębiorstwa spotykają się często z odmową udzielenia kredytu przez banki, które określają je jako mało wiarygodne podmioty do podjęcia współpracy. Z pomocą przychodzi usługa, jaką jest pozabankowa pożyczka hipoteczna. Rynek pozabankowy doświadcza niezwykłej dynamiki rozwoju, mającej swoją przyczynę w elastyczności i dostarczaniu produktów finansowych szytych na miarę potrzeb klientów. Polski Ład dla przedsiębiorców jeszcze bardziej skłonił ich do przychylnego spojrzenia na prywatne pożyczki dla firm, które okazują się bezpieczną i skuteczną formą finansowania działalności.

Prywatne pożyczki dla firm – zasady finansowania przedsiębiorców prywatnym kapitałem

Pożyczki dla przedsiębiorców na rynku usług pozabankowych spotykają się z dużym zainteresowaniem. Zasady przyznawania funduszy w ramach pożyczki pozabankowej okazują się znacznie mniej restrykcyjne, niż ma to miejsce na rynku usług bankowych. Finansowanie odbywa się na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością. O ile w przypadku kredytu bankowego fundusze mogą być przeznaczone jedynie na wąską grupę przedsięwzięć, o tyle prywatne firmy udzielające pożyczek nie stosują tutaj ograniczeń. Pożyczka dla firm może być zatem podstawową formą finansowania inwestycji rozwojowej, zobowiązań wobec dotychczasowych wierzycieli, wypłaty wynagrodzeń pracownikom, czy regulacji bieżących opłat wchodzących w zakres kosztów prowadzonej działalności. Środkami z pożyczki pozabankowej możesz nawet pokryć zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a nawet spłacić komorników. Pożyczka prywatna dla firm jest zatem produktem o znacznie szerszym spektrum działania niż kredyt w banku, co gwarantuje jej stałe miejsce na rynku usług finansowych dla przedsiębiorców.

Pozabankowe pożyczki hipoteczne dla firm – parametry produktu

Analizując specyfikację konkretnej oferty pożyczkowej, warto zwrócić uwagę nie tylko na oprocentowanie, lecz także na okres finansowania, maksymalną kwotę udzielanej pożyczki, czy rodzaj zabezpieczenie spłaty. W przypadku produktu, jakim są pozabankowe pożyczki hipoteczne dla firm, warto znać pojęcie LTV, czyli wskaźnik maksymalnej wysokości udzielanego finansowania w stosunku do wartości nieruchomości oddawanej jako zabezpieczenie. Im wyższy wskaźnik LTV, tym atrakcyjniejsza oferta z punktu widzenia przedsiębiorcy. Najlepsze prywatne pożyczki dla firm oferują wskaźnik LTV nawet na poziomie 50%, w połączeniu z minimum formalności i klarownymi warunkami wobec nieruchomości wpisywanej do hipoteki.

Pożyczka inwestycyjna na rynku pozabankowym okazuje się nie tylko powszechnie dostępna, lecz także korzystna cenowo. Skuteczne zabezpieczenie pożyczki dla firm i poddanie się egzekucji w trybie paragrafu 777 kpc. ogranicza ryzyko dla pożyczkodawcy, który może dzięki temu zaoferować atrakcyjne warunki oprocentowania. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to produkt w pełni bezpieczny i zgodny z prawem. Pozabankowe firmy udzielające pożyczek traktują klienta na zasadzie partnerskiej, uznając jego odpowiedzialność za swoje finanse. Pożyczka pozabankowa dla firm pełni tutaj rolę pomostu finansowego, służącego do realizacji konkretnego celu. Pożyczkobiorca musi na własną rękę przeprowadzić analizę swoich możliwości spłaty, a finansowanie przedsiębiorców odbywa się na zasadzie poszanowania ich potrzeb i interesów, niezależnie od aktualnej sytuacji w firmie. Polski Ład zacieśnił wymagania wysuwane przez banki, otwierając zarazem nowe możliwości dla prywatnych firm oferujących pożyczki.

Tagi: