Kto czyta nie błądzi.

Pożyczka dla deweloperów i firm budowlanych

Oferta finansowania bankowego dla Deweloperów ogranicza się do kilku banków w Polsce. Skutecznie udzielają go w zasadzie 3 z nich. Istnieją jeszcze banki spółdzielcze jednak mają one sporo wewnętrznych ograniczeń głównie co do lokalizacji oraz kwot. Okazuje się, że spora część branży budowlanej ma problemy z pozyskaniem pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Rozpoczynanie nowych projektów bez całości pieniędzy na projekt jest w dzisiejszych realiach skrajnie nieodpowiedzialne – bo nieruchomości nie zawsze sprzedają się na etapie „dziury w ziemi”. 

Kto może z niej skorzystać?

Oferta Business Funds skierowana jest do każdego dewelopera lub firmy budowlanej. Podczas analiz zwracamy uwagę na posiadany wkład własny w inwestycję i doświadczenie w podobnych projektach. Lokalizację zawsze rozpatrujemy indywidualnie. Interesuje nas każdy projekt który jest dobrze przygotowany i ma sens ekonomiczny. Finansujemy do 40% wartości zgodnie z kosztorysem. 

Jak Business Funds będzie zabezpieczał spłatę pożyczki dla dewelopera?

Zabezpieczenie transakcji przy projektach budowlanych może odbywać się na kilka różnych sposobów. Pierwszym jest wpis do KW nieruchomości, na której prowadzona jest inwestycja. W tym przypadku ustanawiamy hipotekę (dopuszczamy drugie miejsce hipoteczne), a dodatkowo poddajemy spółkę egzekucji. Drugim sposobem jest obciążenie innej nieruchomości należącej do dewelopera. Jeszcze innym zabezpieczeniem może być zastaw rejestrowy na udziałach lub ich użytkowanie itd. Istotne jest, że sposób zabezpieczenia w żadnym przypadku nie powoduje ograniczeń w dysponowaniu nieruchomością. 

Jak dokładnie działa pożyczka dla dewelopera? 

Bez względu na kwotę finansowania, Business Funds musi mieć pełną kontrolę nad przepływami. Dlatego pieniądze trafiają do Dewelopera w transzach, zawsze po wykonaniu określonego zakresu prac. Korzyścią takiego rozwiązania jest rozłożenie wartości pieniądza w czasie, bo odsetki płacone są jedynie od uruchomionej kwoty. Zakres prac zawarty w każdej transzy szczegółowo koresponduje z harmonogram rzeczowo – finansowym. 

Kolejną istotną rzeczą są regularne inspekcje Business Funds na placu budowy celem dokładnego sprawdzenia „czy cała kasa została wmurowana”!?

Jak przebiega współpraca z bankami finansującymi zakupy poszczególnych lokali
i zwalnianie hipotek przy zakupie przez Klientów Docelowych

Na tak postawione pytanie można odpowiedzieć jednym tchem: normalnie! Wszystko
co robimy, odbywa się zgodnie z literą prawa i z zachowaniem bezpieczeństwa dla obu stron transakcji. Przy planowaniu sprzedaży, z góry jest określona kwota, która musi trafić na spłatę pożyczki do Business Funds i wydawana jest zgoda na bezciężarowe wyodrębnienie księgi wieczystej. 

Czy jest możliwe refinansowanie pożyczki biznesowej dla dewelopera kredytem bankowym.

Każdą pożyczkę, w tym deweloperską, zawartą za pośrednictwem Business Funds można spłacić kredytem w banku uniwersalnym lub spółdzielczym. Pożyczkodawca wystawia promesę do spłaty oraz kwity mazalne po otrzymaniu całości należnych pieniędzy. Naturalnie możemy zastosować depozyt notarialny w dowolnej kancelarii notarialnej. Nasze umowy szczegółowo opisują proces zwalniania miejsca hipotecznego.  

Czy dewelopera stać na pożyczkę poza-bankową? 

Kwestia ceny jest zawsze sprawą bardzo subiektywną, a najbardziej zależy od tego z czym dane rozwiązanie porównujemy oraz jaka jest rentowność całego przedsięwzięcia i co dokładnie otrzymujemy korzystając z takiego rozwiązania. W biznesach gdzie marża wynosi kilka procent nawet tradycyjny kredyt hipoteczny jest za drogim rozwiązaniem. Jak porównujemy pożyczkę poza bankową do kredytu deweloperskiego to na pierwszy rzut oka widać, że finansowanie bankowe jest trochę tańsze. Natomiast Nasza pożyczka daje szereg innych korzyści opisanych wyżej, których nie może spodziewać się w żadnym banku, a dodatkowo jeśli deweloper zaciąga pożyczkę jedynie na część swojej inwestycji może rozłożyć jej koszty na całą inwestycję. Bardzo często okazuje się, że wystarczy podnieść cenę 1 metra PUM (powierzchni użytkowej mieszkalnej) o 200 lub 300 PLN, żeby w pełni zamortyzować nakłady takiego finansowania. Patrząc na rynek pożyczek poza-bankowych oferta Business Funds jest wyjątkowo korzystna cenowo, a dodatkowo, deweloper otrzymuje wsparcie dedykowanego doradcy z ramienia naszej firmy, z którym pracuje day by day nad tym aby inwestycja trwała zgodnie z harmonogramem budowy. 

Jakie projekty deweloperskie leżą w kręgu zainteresowań Business Funds?

W ciągu ostatnich kilku lat zgłosiło się do nas ponad 20 deweloperów, z pomysłami na finansowanie różnych inwestycji. Do realizacji wybraliśmy 4 projekty, z których jeden zakończył się pełnym sukcesem i sprzedażą całej inwestycji, a kolejne są w toku. Jednak ta statystyka pokazuje, że nie każdy projekt w naszej ocenie się nadaje. Często jest tak, że deweloper trafia do nas za późno i nie można mu już pomóc: zbyt wiele zobowiązań ciąży na inwestycji, istnieją spory z kontrahentami, sprawy sądowe, dodatkowe wpisy do hipotek itd., albo po prostu wskaźnik LTV jest na tyle wysoki, że inwestycja w ten projekt jest dla nas zbyt ryzykowna przy ewentualnej egzekucji. 

Na co zwrócić uwagę? Na pewno wkład własny dewelopera w taką inwestycję. Nie sfinansujmy budowy zamykającej się w kwocie np. 7 mln (wytworzenie) pożyczką wyższą niż 2,8 mln, zatem wkład własny dewelopera to minimum 4,2 mln. Naturalnie wartość gruntu jest uznawana jako wkład własny, jednak resztę kwoty deweloper musi wnieść ze środków własnych. Spora część deweloperów chce finansować swoje projekt na poziomie 70, czy 80% LTV. Tutaj o negatywnej decyzji Business Funds decyduje głównie aspekt ekonomiczny takich przedsięwzięć – to najzwyczajniej nikomu z deweloperów się nie opłaca, a dodatkowo mamy wspomniane wyżej ryzyko podczas ewentualnej egzekucji. 

Jeśli chodzi o lokalizację takich przedsięwzięć to nie mamy żadnych ograniczeń. Każdy projekt jest rozpatrywany indywidualnie przez nasz zespół. Taka analiza dla Dewelopera jest bezpłatna. Kwoty inwestycji, które mamy w portfelu kształtują się na poziomie kilku milionów PLN każda i takich też projektów najchętniej szukamy. 

Ile się czeka na takie finansowanie?

Czas realizacji pożyczki dla dewelopera, wynosi od trzech do sześciu tygodni, od momentu dostarczenia niezbędnej dokumentacji. Zależy on głównie od stopnia skomplikowania projektu oraz jego rozmiaru. Jeśli  budowa jest realizowana w spółce celowej, jak w większości przypadków czas oczekiwania skraca się o kilka dni. Zatem czas oczekiwania na finasowanie skraca się bardziej niż o połowę w porównaniu do finansowania bankowego. 

Podsumowując: w naszej ocenie pożyczka biznesowa dla dewelopera ma sens jeśli przeznaczona jest jedynie na część inwestycji. Posiadanie niezbędnego wkładu własnego to sprawa podstawowa. Kolejną ważną rzeczą jest dobre przygotowanie inwestycji i zgoda na pełne jej monitorowanie. Doprowadzenie projektu do końca jest zawsze zasługą całego zespołu i wymaga dobrej współpracy – szczególnie, że „budowlanka” to dyscyplina wiedzy gdzie istnieje wiele czynników ryzyka. 

Tagi:

, , , , ,