Kto czyta nie błądzi.

Pożyczka pozabankowa dla firm

Pożyczka pozabankowa dla firm

Pożyczka pozabankowa dla firm jest skutecznym sposobem finansowania przedsiębiorstwa, pomijającym żmudny proces uzyskiwania tradycyjnego kredytu bankowego. Zdolność kredytowa wielu firm dopiero rozpoczynających działalność lub borykających się z problemami finansowymi, często okazuje się niewystarczająca, by uzyskać w banku niezbędne środki na rozwój lub zmianę biznesowego kierunku. Realia biznesu pełne są zawirowań ekonomicznych, powodowanych zmianami prawnymi, zwiększoną konkurencją czy nieprzewidywalnymi okolicznościami, które determinują sukces lub porażkę. Rosnące koszty operacyjne połączone z okresową stagnacją zysków to gotowy przepis na problemy. Z kolei przyszłość świeżo zarejestrowanej działalności gospodarczej pozostawia dużą dozę niepewności co do jej zdolności przetrwania, dlatego nawet innowacyjne i dobrze przemyślane biznesy mają trudność w rozmowach z bankami w sprawie udzielenia kredytu. 

Sektor pożyczek pozabankowych rozwiązuje ten problem, oddając w ręce firm bezpieczną i łatwą możliwość pozyskania kapitału. Na rynku dostępnych jest wiele ofert pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw. Głównym medium porównawczym od dawna stał się Internet, gdzie dostępne są dziesiątki różnorodnych opcji pożyczkowych. Warto jednak przy wyborze kierować się rozsądkiem i zwracać uwagę przede wszystkim na te biura pożyczkowe, które mogą się pochwalić wiarygodną historią dotychczasowych realizacji, przejrzystymi warunkami oraz ofertą dopasowaną do klienta. Z przyjemnością możemy stwierdzić, że Business Funds spełnia wszystkie powyższe warunki. Rozumiemy, że inwestowanie jest kluczową cechą przedsiębiorstwa o wysokich ambicjach, dlatego obsługujemy firmy ze wszystkich branż i stwarzamy dla nich finansową platformę do rozwoju.

Pożyczka pozabankowa na działalność gospodarczą

Pozabankowa pożyczka na działalność gospodarczą jest jednym ze sposobów finansowania najchętniej wykorzystywanym przez nowych przedsiębiorców. Finansowanie przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach rzadko opiera się na prywatnym kapitale zgromadzonym przez właściciela. Wymogi biznesowe nakładają na firmy posiadanie najnowocześniejszego sprzętu oraz szerokiej gamy oferowanych produktów. Powoduje to dysonans pomiędzy pomysłem na rozwój, a realnymi możliwościami wprowadzenia go w życie. Dobry biznesplan nie gwarantuje przyznania funduszy przez banki. Jeszcze kilkanaście lat temu uzyskanie kredytu bankowego nie wiązało się z tak wielką liczbą obostrzeń jak obecnie. Dziś, nawet innowacyjne firmy o dużym potencjale rozwojowym, borykają się z bankowymi regulacjami dotyczącymi zdolności kredytowej. Naprzeciw wychodzą im firmy jak Business Funds, które rozumieją potrzeby rynkowe i wymogi konkurencyjne. Dzięki otwartości na nowe wyzwania oraz elastycznym warunkom, byliśmy w stanie zainicjować rozwój wielu przedsiębiorstw, które nigdy nie rozwinęłyby skrzydeł bez wsparcia kapitałowego. Pożyczka na działalność gospodarczą zalicza się do grona najważniejszych instrumentów pomocowych, mających wpływ nie tylko na rozwój mikroprzedsiębiorstw, ale także pobudzających do wzrostu całą gospodarkę.

Warunki pożyczki dla firm

Pożyczka dla małych firm w Business Funds może zostać przyznana niezależnie od historii kredytowej czy zysków danego przedsiębiorstwa. Niekorzystne wpisy w Biurze Informacji Kredytowej lub spadki dochodów nie są przeszkodą do uzyskania pomocy finansowej. Pożyczka na rozwój firmy, pożyczka na działalność gospodarczą oraz pożyczka inwestycyjna dla przedsiębiorstw jest przydzielana na podstawie indywidualnej oceny motywacji i realiów biznesowych. Można ją uzyskać już od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Transfery finansowe opiewające na duże kwoty wymagają zabezpieczenia finansowego w postaci wpisu do hipoteki.

Cel finansowania pozostaje dowolny, pod warunkiem zgodności z kierunkiem prowadzonej działalności gospodarczej.

Rodzaje pożyczek dla firm

Pożyczki dla firm pozabankowe występują w wielu różnych odmianach, klasyfikowanych na podstawie celu finansowania. Podział ma charakter wyłącznie orientacyjny, umożliwiający przedsiębiorcom poznanie różnorodności dostępnych ofert. Pożyczka inwestycyjna dla firm jest podstawowym instrumentem biura pożyczkowego. Przeznaczona jest przeważnie dla firm z sektora mikroprzedsiębiorstw, mających trudności z finansowaniem inwestycji kapitałowych, niezbędnych z punktu widzenia ich przyszłości rynkowej. Pożyczka na inwestycje swoim zakresem obejmuje w pewnym stopniu drugi rodzaj pożyczek dla firm- pożyczkę technologiczną. Celem tej drugiej staje się jednak usprawnianie istniejącej już technologii produkcyjnej, która albo jest przestarzała, albo generuje zbyt duże koszty operacyjne. Pożyczka płatnicza służy firmie pomocą w utrzymaniu płynności finansowej. Ukierunkowana na firmy zmagające się z trudnościami, pożyczka płatnicza stanowi element pomocowy na drodze wychodzenia z zagrożenia upadłością. Istnieje jeszcze pożyczka pozabankowa na działalność gospodarczą, która została omówiona w odrębnym punkcie. Jak widać, pożyczka pozabankowa dla firm odznacza się szerokim spektrum zastosowań, dzięki czemu zaskarbiła sobie stały udział na rynku.

Koszt pożyczki inwestycyjnej

Całościowy koszt pożyczki inwestycyjnej zawarty jest w tzw. Rzeczywistej Rocznej Stopie Oprocentowania.  Oblicza się ją na podstawie sumy takich składników pożyczki jak: odsetki od kredytu inwestycyjnego, prowizje czy koszty usług dodatkowych. RRSO została ustanowiona w celu standaryzacji wszelkich produktów finansowych opartych na udzielaniu pożyczek, oferowanych tak samo przez banki, jak i przez pozabankowe biura pożyczkowe. Mimo że RRSO jest podstawowym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę przy porównywaniu ofert, nie pozostaje jedynym. Kierowanie się wyłącznie najniższą ceną pożyczki może przynieść więcej zagrożeń niż oszczędności. Najlepsza pożyczka inwestycyjna nie musi równać się najtańszej ofercie, chociaż wydaje się oczywiste, że dla mikroprzedsiębiorstw niska cena gra kluczową rolę w procesie decyzyjnym. Najlepsza pożyczka inwestycyjna jest jednak czymś więcej i powinna pociągać za sobą bezpieczeństwo, przewidywalność, chęć pomocy dla przedsiębiorcy, wzajemne zaufanie stron oraz przejrzystą umowę dostosowaną do indywidualnych potrzeb pożyczkobiorcy.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego w największym stopniu wpływa na odsetki, a jego wysokość opiera się na aktualnej wartości stóp procentowych ustalanych decyzją Rady Polityki Pieniężnej. Popularnym sposobem wśród wielu biur pożyczkowych jest narzucanie sporej ilości opłat dodatkowych, na skutek których RRSO może wzrosnąć nawet trzykrotnie w stosunku do pierwotnego oprocentowania kredytu inwestycyjnego. Zapisy o wcześniejszej spłacie pożyczki są szczególnie łakomym kąskiem dla pożyczkodawców. Zwiększanie własnych zysków zapewniają wysokie opłaty za tego typu okoliczność, która przecież jest korzystna dla obu stron transakcji. Chęć wcześniejszej spłaty przez dłużnika oznacza bowiem jego polepszającą się sytuację finansową, a to najlepszy z możliwych scenariuszy i podstawowa przesłanka istnienia biur pożyczkowych. Business Funds jako firma wyłamuje się z takiego działania. Możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania zgłaszana przez firmę oznacza dla nas wspólny sukces i nie pobieramy z tego tytułu żadnych opłat dodatkowych.

Sytuacją niezależną od pożyczkodawcy, lecz zapisaną w umowie i mogącą generować dodatkowy koszt pożyczki inwestycyjnej, są znaczące opóźnienia w spłacaniu rat. Raty kredytowe wraz z harmonogramem poszczególnych przelewów zostały określone w wyniku indywidualnych negocjacji między biurem pożyczkowym a przedsiębiorcą, który przyjął na siebie obowiązek ich dotrzymania. Niewielkie zaległości uprawniają pożyczkodawcę do wysyłania monitów, będących listownym bądź telefonicznym przypomnieniem o spłacie. Gdy to nie poskutkuje, może zostać wszczęta procedura windykacyjna. Opisane sytuacje nie stanowią na szczęście dominującego trendu, gdyż większość produktów z kategorii „pożyczka dla firm” zostaje spłacona terminowo. Pomaga w tym indywidualny i elastyczny charakter usługi, dający firmom dużą dozę wolności w dopasowywaniu warunków pożyczki do własnych możliwości finansowych.

Pożyczki dla firm – krótkoterminowe vs długoterminowe

Pożyczka dla firm dzieli się dodatkowo na dwie kategorie ustalone na podstawie okresu spłaty zadłużenia- krótkoterminowa i długoterminowa. Pożyczka firmowa krótkoterminowa zaciągana jest na okres do 18 miesięcy i wykorzystywana przez firmy do realizacji celów statutowych pierwszej potrzeby, jak choćby zakup podstawowego sprzętu czy jego modernizacji. Długoterminowa pożyczka dla firmy różni się od swojej poprzedniczki zakresem inwestycji kapitałowych, które obejmują całkowitą przebudowę zakładu, modernizację rozwiązań technologicznych lub stworzenie przedsiębiorstwa od zera.

Pożyczka pozabankowa dla firm– skuteczność

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty, można śmiało stwierdzić, że pożyczka pozabankowa dla firm stanowi atrakcyjną ofertę uzyskania środków finansowych nie tylko na regulowanie bieżących zobowiązań, lecz również na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bez tego instrumentu finansowego wiele firm mogłoby w ogóle nie zaistnieć na rynku, gdyż odrzucone przez banki jako zbyt ryzykowne inwestycje, nie miałyby żadnego innego sposobu na pozyskanie funduszy.

Zarówno zdolność kredytowa, typ branży czy ewentualne poprzednie zadłużenia nie stanowią przeszkody. Klarowne regulacje i jasno określone zabezpieczenie pożyczkodawcy, wydają się uczciwą ofertą dla przedsiębiorców borykających się z trudnościami. Pożyczka dla firmy może być przyznana w błyskawicznym czasie, a przelew pieniężny następuje najczęściej w ciągu 48 godzin od podpisania umowy. Bezpieczeństwo transakcji gwarantowane jest szeregiem przepisów prawnych. Ogromne znaczenie ma także doświadczenie biura pożyczkowego, które powinno w każdym przypadku odpowiadać na indywidualne potrzeby przedsiębiorcy. Najlepsza pożyczka inwestycyjna to produkt szyty na miarę możliwości kontrahenta.

Przypisy:
https://businessfunds.pl/pozyczki-pozabankowe-dlugoterminowe/
https://pozyczkaportal.pl/kategoria-produktu/pozyczki-dla-firm/
https://money24.pl/pozyczki-dla-firm-oferty-dla-przedsiebiorcow/
https://goldkredyt.pl/kredyt-pozyczka-pozabankowa-firm/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pozyczka-pozabankowa-dla-firmy
https://vleasing.pl/pozyczki-dla-firm/
https://paniala.pl/wiedza/pozyczka-pozabankowa-dla-firm-plusy-i-minusy/
https://e-bankier.pl/kredyt-na-firme-bez-zaswiadczen/
https://www.czerwona-skarbonka.pl/jakich-oplat-sklada-sie-rata-pozyczki-pozabankowej/

Tagi:

, , , , , , , , , , ,