Razem urzeczywistniamy Twoje wizje.

Remont oraz rozbudowa budynków komercyjnych

Parametry pożyczki:

Kwota pożyczki: 1 320 000 PLN Okres pożyczki: 12 miesięcy Odsetki od: 15,5 % Informacja o pożyczkobiorcy: Naszym klientem jest przedsiębiorca, który swój biznes związany z branża budowlaną prowadzi od blisko 20 lat. Zajmuje się wynajmem sprzętu budowlanego oraz sprzedażą materiałów sypkich. Wykorzystując swoje umiejętności i możliwości, zdecydował się na rozbudowę swojej siedziby i stworzenie dodatkowych powierzchni pod wynajem. Pozyskane finansowanie pozwoli mu na dokończenie budowy i wykonanie potrzebnych modernizacji w posiadanej nieruchomości.

Opis nieruchomości będącej zabezpieczeniem:

Rodzaj zabezpieczenia: Budynki komercyjne
Miasto: Ustroń
Powierzchnia nieruchomości: 479,18 m2 łącznie
Powierzchnia działki: 3 184 m2
Wartość nieruchomości: 3 906 000 PLN
Opis nieruchomości: Atrakcyjnie zlokalizowana nieruchomości komercyjna, posiadająca część mieszkalną. Budynki znajdują się przy głównej drodze na trasie Katowice - Wisła, przy skrzyżowaniu z ul. Dominikańską w północno-zachodniej części miasta. Całość zabezpieczenia to działka zabudowana dwoma budynkami komercyjnymi wraz z placem składowym (nawierzchnia - kostka brukowa), wagą samochodową oraz parkingiem. Jest tam również rozpoczęta budowa 3 obiektu - garażu, na ten moment zostały wykonane fundamenty. Pierwszy budynek został oddany do użytkowania w 1999 r., w 2003 roku dobudowano zaplecze socjalno - sanitarne. Jego powierzchnia użytkowa wynosi 228,50 m2 a stan techniczny budynku jest dobry. Drugi obiekt to budynek mieszkalno - usługowy. Ukończony, w sierpniu 2023 oddany do użytkowania. Powierzchnia użytkowa wynosi 250,68 m2. a stan techniczny budynku jest bardzo dobry. Nieruchomość daje szeroki wachlarz możliwości, w obecnej chwili cała powierzchnia jest zagospodarowana i wynajęta. LTV: 34 %

Zabezpieczenia pożyczki:

  • Hipoteka umowna do sumy 200% kwoty pożyczki ustanowiona na nieruchomości będącej zabezpieczeniem;
  • Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji Pożyczkobiorcy w trybie artykułu 777 kpc., do wartości 200% kwoty pożyczki;
  • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości.