To jest kolejny element Twojej finansowej układanki.

Strefa inwestora

ZARABIAJ OD 15% W SKALI ROKU Z BUSINESS FUNDS!

BIZNESOWE POŻYCZKI HIPOTECZNE TO BARDZO DOBRZE ZABEZPIECZONE PROJEKTY I WYBRANE SPOSÓD WIELU NADESŁANYCH. NASZA SIEĆ DYSTRYBUCJI GENERUJE OKOŁO 100-150 LEADÓW MIESIĘCZNIE. MY WYBIERAMY Z TEGO KILKA SZTUK DO REALIZACJI.

Projekty, które finansujesz są dokładnie sprawdzone. Business Funds we własnym zakresie wykonuje analizy: prawną, finansową – zdolność do spłaty zobowiązania oraz techniczną – czyli wycenę nieruchomości.

Business Funds gromadzi wszystkie dokumenty niezbędne do przeprowadzenia transakcji i tak przygotowany projekt trafia do Państwa.

Jesteśmy w stanie wykazać, że projekty realizowane w latach poprzednich zakończyły się sukcesem tzn. Inwestorzy pomnożyli swój kapitał, a pożyczki zostały spłacone zgodnie z harmonogramem.

W modelu współpracy, który proponuje Business Funds, jako Inwestor (Pożyczkodawca) zawsze jesteście Państwo stroną umowy pożyczkowej. Zatem to inwestycja bezpośrednia w konkretny projekt biznesowy – zabezpieczona nieruchomością należącą do Pożyczkobiorcy.

To powoduje, że hipoteka oraz poddanie się egzekucji w trybie par. 777 kpc. ze strony Pożyczkobiorcy to zabezpieczenia ustanowione wyłącznie na Państwa rzecz. Business Funds nie przyjmuje depozytów od Inwestora.

Dodatkowo LTV każdego projektu (czyli stosunek kwoty udzielonej do wartości zabezpieczenia) to maksymalnie 50%. Wartość hipoteki i rygorów to 200% kwoty udzielonej pożyczki.

Macie Państwo dwie możliwości: pierwszą jest lokowanie środków bezpośrednio w konkretne projekty – zatem to Ty lub Twój Pełnomocnik uczestniczycie w akcie notarialnym umowy pożyczki.

Drugi sposób to powołanie Pożyczkowej Spółki Celowej – jej jedynym celem jest udzielanie pożyczek dla Przedsiębiorców. Taką spółkę zakładamy i prowadzimy dla Państwa bez kosztowo. Wszystkie pożyczki są zgromadzone w jednym miejscu i łatwiej nimi zarządzać.

Poniższy schemat opisuje strukturę Pożyczkowej Spółki Celowej:

Jakich pożyczek udzielamy?

Pożyczki krótkoterminowe dla Przedsiębiorców są alternatywną formą inwestowania i coraz częściej stają się składnikiem portfela inwestycyjnego Klientów Zamożnych. Oferują one wysokie stopy zwrotu i dają pewność odzyskania kapitału, ponieważ zabezpieczeniem jest zawsze nieruchomość i możliwość prowadzenia egzekucji z majątku Pożyczkobiorcy. W naszych projektach Pożyczkodawca jest kojarzony bezpośrednio z Pożyczkobiorcą, a ich współpracę szczegółowo opisuje zawarta między stronami umowa notarialna. Business Funds nie przyjmuje depozytów od Klientów. Stosunek wartości pożyczki do wartości zabezpieczenia to około 50%, co oznacza, że każda Twoja pożyczka zabezpieczona jest w proporcji 1:2. Zatem inwestując np. 100 000 PLN wpisujesz się do IV działu księgi wieczystej nieruchomości wartej minimum 200 000 PLN, należącej do Pożyczkobiorcy. Nieruchomości zlokalizowane są w dużych aglomeracjach w całej Polsce, co daje dużą płynność portfela. W razie egzekucji. Dodatkowo każdy Pożyczkobiorca poddaje się rygorowi egzekucji z paragrafu 777 kpc. oraz dostarcza ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych z cesją na Pożyczkodawcę.

W Business Funds doskonale wiemy jakie projekty są warte uwagi naszych inwestorów i rozumiemy, że w działalności pożyczkowej najważniejsze jest doświadczenie, bo ono jest kluczem do sukcesu i budowania „zdrowego” portfela.

Podmioty ubiegające się o pożyczkę są sprawdzane pod kątem wiarygodności płatniczej, przeprowadzane są: analiza prawna, finansowa oraz techniczna czyli dotycząca nieruchomości.

W czasie trwania Pożyczki jest ona na bieżąco monitorowana, a My jesteśmy w stałym kontakcie z Pożyczkobiorcą, zatem wiemy jak zachowuje się jego firma i jak realizowana jest wizja spłaty pożyczki.

Pożyczkobiorca przedstawia wszystkie niezbędne dokumenty odnośnie nieruchomości, dochody swojej firmy z okresu dwóch ostatnich lat i roku bieżącego. Dodatkowo urealnia wizję spłaty zaciągniętego zobowiązania (przychody w ramach prowadzonego biznesu, aktualne kontrakty, refinansowanie kredytem bankowym i inne).

Zyski z pożyczek są wypłacane jako comiesięczne odsetki od udzielonej kwoty bezpośrednio na rachunek Pożyczkodawcy prosto od Pożyczkobiorcy. Istnieje możliwość rozproszenia ryzyka poprzez udział kilku Pożyczkodawców w jednym projekcie i tym samym udział jednego Pożyczkodawcy w kilku projektach. Okres inwestycji to od 1 roku wzwyż. Zysk dla Pożyczkodawców zawiera się w przedziale 15-18% w skali roku.

1
Możliwość wyboru w jakich projektach bierzesz udział
2
Bezpieczeństwo i transparentność transakcji
3
Comiesięczna wypłata odsetek od pożyczek
4
Okres inwestycji od 1 roku wzwyż
5
Wysokie zyski - od 15% w skali roku

Akceptowane rodzaje nieruchomości: domy, lokale w miastach powyżej 50 000 mieszkańców. Działki w miastach powyżej 250 000 mieszkańców. Nieruchomości komercyjne oraz lokale użytkowe oceniamy indywidualnie.

Oto kilka przykładowych projektów zrealizowanych w Business Funds: