Kto czyta nie błądzi.

W co bezpiecznie inwestować?

Rosnąca inflacja nie zachęca do trzymania oszczędności na koncie. Wiele osób poszukuje skutecznej metody na bezpieczne inwestowanie, w którym zysk znacznie przebije ofertę obligacji Skarbu Państwa czy innych instrumentów rynku kapitałowego o wysokim współczynniku pewności. Czy w 2021 roku istnieje metoda na zabezpieczenie realizacji inwestycji, która jest w stanie zagwarantować zysk? 

Budowanie finansowej potęgi warto rozpocząć od mechanizmów dających pewny zysk. Rynek kapitałowy nie ma w tej sprawie zbyt bogatej oferty. Stopa zwrotu na bezpiecznych instrumentach inwestycyjnych, takich jak wieloletnie obligacje, pozostaje mało satysfakcjonująca. Na rynku pieniężnym, gdzie termin zapadalności poszczególnych instrumentów (bonów skarbowych, czeków czy weksli) nie przekracza 52 tygodni, zysk z inwestycji prezentuje się jeszcze bardziej mizernie. Przy ogromnych zainwestowanych kwotach takie działanie ma sens, jednak dla osób, które cenią sobie wyższe oprocentowanie swoich pieniędzy, bezpieczne instrumenty rynku kapitałowego nie oferują wystarczającej wartości. Rynek akcji, opcji czy kontraktów terminowych daje możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu, za cenę wyższego ryzyka utraty kapitału. Nie można zatem tych sposobów określić jako bezpieczne inwestycje, gdyż nawet wiedza i doświadczenie nie dają gwarancji sukcesu.

Połączenie krótkoterminowej inwestycji, bezpieczeństwa oraz wysokiej stopy zwrotu oferuje obecnie jeden rodzaj instrumentu dla inwestorów. Bezpieczne inwestowanie pieniędzy jest możliwe poprzez udzielanie pożyczek prywatnych z odpowiednim zabezpieczeniem, które zapewnia korzyści dla wierzyciela nawet w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy.

Czym są zabezpieczone inwestycje w ramach pożyczek krótkoterminowych?

Dzięki pożyczkom prywatnym, funkcjonującym w ramach przepisów prawnych, bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem staje się jak najbardziej realne. Pożyczanie pieniędzy kojarzy się zazwyczaj z dużym ryzykiem dla inwestora, który w przypadku niewypłacalności pożyczkobiorcy, musi wziąć na swoje barki ciężar dochodzenia własnych praw na drodze sądowej. Prawdziwy obraz sytuacji pozostaje zgoła inny. W 2021 roku zarówno regulacje prawne, jak i praktyka na rynku instrumentów finansowych, stworzyły kanon zabezpieczeń dla inwestorów, dając im gwarancję odzyskania kapitału w przypadku niewypłacalności dłużnika. Jako alternatywna forma inwestowania o dużej skuteczności, inwestycje w pożyczki zabezpieczone hipotecznie otworzyły nowe opcje pomnażania kapitału. Wysokie stopy zwrotu oraz całkowite bezpieczeństwo transakcyjne mają swoje korzenie w zapisach umowy dającej wierzycielowi możliwość prowadzenia egzekucji z majątku pożyczkobiorcy. Business Funds pełni rolę kojarzenia inwestorów z osobami poszukującymi pożyczki prywatnej. Całkowita transparentność zapisów umowy oraz zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego dają gwarancję, że pożyczkodawca nie utraci swoich pieniędzy nawet w przypadku bankructwa dłużnika. Okres finansowania i harmonogram spłaty rat podlegają indywidualnym ustaleniom. Można jednak ogólnie przyjąć, że inwestycje zabezpieczone nieruchomością najczęściej obejmują okres między 12 a 24 miesiące. Inwestowanie w pożyczki daje szansę bezstresowego pomnażania oszczędności, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w tematyce rynków finansowych.

Inwestycje w pożyczki zabezpieczone hipotecznie

Produkty finansowe, określane jako bezpieczne inwestycje 2021, coraz częściej akceptują w swoim gronie inwestycje w pożyczki zabezpieczone hipotecznie. Inwestorzy przekonują się do tej formy lokowania kapitału, mając na uwadze pozytywne doświadczenie innych osób. Zabezpieczone inwestycje udzielane są wyłącznie tym wnioskodawcom, którzy mogą się wykazać posiadaniem na własność domu lub mieszkania, na jakie zostanie ustanowiona hipoteka. Niezwykle ważnym czynnikiem staje się tutaj stosunek wartości pożyczki do wartości zabezpieczenia. Pożyczkobiorca nie może zaciągnąć długu o wysokości równoważnej z wartością nominalną nieruchomości do wpisu w IV dziale Księgi Wieczystej. Inwestowanie z zabezpieczeniem polega na precyzyjnym określeniu relacji ryzyka dla inwestora wobec szacunkowej ceny nieruchomości. Im ryzyko większe, tym współczynnik pożyczki do wartości zabezpieczenia powinien być mniejszy.

W praktyce, inwestycje zabezpieczone nieruchomością pociągają za sobą zabezpieczenie w proporcji 1:2,5. Oznacza to, że wartość nieruchomości, na którą ustanawiamy hipotekę, musi być 2.5 razy wyższa niż całkowita kwota pożyczki. Łatwo obliczyć, że inwestycje zabezpieczone nieruchomością o wartości 100 tysięcy złotych, generują wymóg ustanowienia hipoteki na kwotę przynajmniej 250 tysięcy złotych. Co więcej, bezpieczeństwo podlega dodatkowemu zwiększeniu poprzez staranną selekcję lokalizacji nieruchomości służących jako zabezpieczenie. Ważnym aspektem staje się tutaj płynność portfela i możliwość szybkiej sprzedaży nieruchomości, która przechodzi w ręce wierzyciela po ewentualnej egzekucji zadłużenia. Jako zabezpieczenie bierzemy pod uwagę nieruchomości zlokalizowane w miastach powyżej 50000 mieszkańców. Pożyczkobiorca dodatkowo poddaje się rygorowi dobrowolnej egzekucji z paragrafu 777 kpc., co jeszcze bardziej upraszcza dochodzenie swoich praw przez wierzyciela.

Bezpieczne inwestowanie pieniędzy w ramach pożyczek prywatnych

Business Funds wykorzystuje swoje kilkunastoletnie doświadczenie na rynku pożyczek pozabankowych i prywatnych, sugerując inwestorom najlepiej rokujące projekty finansowania. Każdego wnioskodawcę dokładnie sprawdzamy pod kątem wiarygodności płatniczej. Specjaliści Business Funds przeprowadzają analizę prawną, finansową oraz techniczną danej nieruchomości. Pozytywna decyzja pożyczkodawcy odnośnie do chęci udzielenia pożyczki nie kończy naszej współpracy. Na etapie realizacji wizji spłaty pożyczki konieczna będzie kontrola regularności dokonywanych spłat.

Duży zysk na inwestycjach zabezpieczonych nieruchomością stanowi atrakcyjny pakiet dla inwestorów indywidualnych, którzy poszukują sposobu na zachowanie siły nabywczej swoich oszczędności lub chcą czerpać z tego tytułu znaczne zyski. Wartość odsetek dla pożyczkodawcy przyjmuje maksymalną liczbą dopuszczoną przez prawo. Na rok 2021 jest to 7,2%.

Jako biuro pożyczkowe zajmujące się tworzeniem optymalnych warunków dla rynku pożyczek prywatnych, umożliwiamy rozproszenie ryzyka i rozdzielenie jednego większego projektu na kilku pożyczkodawców. Większe bezpieczeństwo można zapewnić także poprzez działanie odwrotne – udział jednego pożyczkodawcy w kilku projektach. Dywersyfikacja własnego portfela inwestycyjnego niemal zawsze stanowi rozsądne rozwiązanie, mogące pokryć lub zredukować ewentualne straty.

Inwestycje zabezpieczone nieruchomością – system oceny zabezpieczenia

Business Funds daje gwarancję szczegółowego sprawdzenia pożyczkobiorcy pod kątem ewentualnej niewypłacalności. Konieczne staje się również gruntowne poznanie stanu prawnego nieruchomości pod zabezpieczenie. Pożyczki od prywatnych inwestorów różnią się nieco ilością dokumentacji od pożyczek pozabankowych udzielanych przez biuro pożyczkowe. Inwestorzy prywatni są bardziej narażeni na malwersacje i straty, dlatego współpraca ze specjalistami pozwala zredukować ryzyko do minimum. Weryfikacja firmy wnioskującej o pożyczkę pozwala wypracować sobie ogólny obraz sytuacji i określić zdolność kredytową przyszłego dłużnika. Symulacja kredytowa stworzona w indywidualnym charakterze pozwala spojrzeć z lotu ptaka na system spłaty rat i ocenić zdolność do regularnych transferów gotówkowych ze strony pożyczkobiorcy. Proces weryfikacji zakłada współpracę prawników, rzeczoznawców majątkowych oraz specjalistów ds. pożyczek.

Zabezpieczone inwestycje uwzględniają współczynnik LTV, o którym wspomnieliśmy nieco wyżej. LTV determinuje relację między wysokością inwestycji a określoną przez rzeczoznawcę wartością nieruchomości. Ustalenie LTV w przedziale 40-50% daje największy poziom bezpieczeństwa dla inwestora. W przypadku niewypłacalności dłużnika inwestor ma możliwość odzyskania swoich pieniędzy z nawiązką, a także pokrycie wszelkich kosztów proceduralnych w trakcie dochodzenia swoich praw.

Ograniczenia lokalizacyjne mają za zadanie zapewnić niezbędną płynność podczas sprzedaży nieruchomości, która została objęta hipoteką. Dbając o interesy inwestorów, w Business Funds określiliśmy minimalną liczbę mieszkańców na 50000. Oznacza to, że nieruchomość, na którą dokonujemy wpisu do hipoteki, musi znajdować się w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50000. W przypadku działki liczba ta ulega zwiększeniu do 250000.

Etap szacowania wartości nieruchomości zakłada skrupulatną ocenę stanu technicznego przez rzeczoznawcę. Należy tu brać pod uwagę wszelkie czynniki wpływające na cenę nieruchomości przy sprzedaży, osadzając je w aktualnym kontekście rynkowym.

Czy inwestycje w pożyczki zabezpieczone hipotecznie są skuteczne?

Inwestowanie z zabezpieczeniem w postaci wpisu do hipoteki daje całkowitą gwarancję sukcesu. Pożyczkobiorca nie ma tutaj innej możliwości – albo regularnie spłaca zadłużenie, albo ryzykuje utratą nieruchomości. Takie skrajne przypadki należą najczęściej do rzadkości, gdyż firmy zaciągające pożyczkę dokładają wszelkich starań, aby wypełniać swoje zobowiązania. Jednak z perspektywy inwestora zabezpieczenia oznaczają spokojny sen i pewność, że nie spotka się ze stratą swoich funduszy.

Inwestycje w pożyczki zabezpieczone hipotecznie są nie tylko bezpieczne, ale także skuteczne. Firmy decydują się na taki krok dla celów rozwojowych, jak również podczas zagrożenia utratą płynności finansowej i następującym po tym bankructwem.

Bezpieczne inwestowanie z pewnym zyskiem byłoby wyłącznie pustymi słowami, gdyby nie szły za nim w parze ramy organizacyjne i proceduralne. Obejmują one doradztwo, inicjację rozmów między stronami, a także kompleksowe wsparcie specjalistów z danej dziedziny. Business Funds to platforma, na której spotykają się interesy osób posiadających oszczędności z firmami poszukującymi wsparcia.

Przypisy:

https://filar.org.pl/inwestycje-zabezpieczone-nieruchomoscia/
https://www.duoinvest.pl/
https://businessfunds.pl

Tagi: