Kto czyta nie błądzi.

Inwestowanie z zyskiem – najlepsze porady

Świat inwestycji kapitałowych od zawsze wiąże się z ogromnymi emocjami. Wielomilionowe kwoty rozbudzają wyobraźnię inwestorów, którzy pragną zgarnąć dla siebie część wielkiego tortu. Długoterminowe inwestowanie z zyskiem wymaga jednak wiedzy i doświadczenia, o które niełatwo na samym początku. Do rąk naszych czytelników oddajemy zwięzły poradnik o inwestowaniu w 2021 roku. Sugerujemy najskuteczniejsze rozwiązania i pomysły inwestycyjne, zależne do wielkości zgromadzonego kapitału. Zapraszamy do lektury wszystkich zainteresowanych pomnażaniem oszczędności, zachowując przy tym jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Czym jest inwestycja z zyskiem?

Odpowiedź na postawione tu pytanie wydaje się pozornie oczywista. Zysk to przychody pomniejszone o koszty. Na rynkach kapitałowych zyskiem lub stratą staje się różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży określonych aktywów. Wykresy inwestycyjne pokazują wahania cenowe, generując sygnały wejścia i wskazówki co do wyjścia z inwestycji. Wiele osób stawiających pierwsze kroki w świecie inwestowania zadaje sobie pytanie, w co najlepiej zainwestować pieniądze. Inwestycja z zyskiem jest bowiem oczywistym celem każdego uczestnika rynku kapitałowego lub związanego z obrotem funduszami. Jednak skupiając się na samym zysku wyrażonym w wartości nominalnej pieniądza, tracimy możliwość spojrzenia z lotu ptaka na całościowy obraz sytuacji. Podjęcie decyzji, w co opłaca się inwestować, musi być poprzedzone analizą ryzyka inwestycyjnego, wskaźnika inflacji, kosztów alternatywnych oraz wydatków poniesionych na poczet podatku od zysków kapitałowych. Przykładowo, jeżeli dokonaliśmy zakupu akcji w 2010 roku, a 10 lat później sprzedaliśmy je z 20% zyskiem, to czy mamy powód do świętowania? Wartość nominalna naszych pieniędzy jak najbardziej pokazuje wyższą kwotę. Jednak po uwzględnieniu zsumowanego współczynnika inflacji w tym okresie okazuje się, że siła nabywcza naszych pieniędzy zmalała. Dlatego inwestycja z zyskiem musi obejmować szerszy zakres czynników niż tylko wartości liczbowe, co utrudnia osobom początkującym wejście do świata inwestowania.

Nieco inaczej funkcjonuje rynek inwestycji krótkoterminowych, gdzie operacje finansowe dokonywane są w znacznie krótszych odstępach czasowych. Horyzont inwestycyjny stanowi zatem kolejny fundament do skutecznej analizy zyskownych transakcji, gdyż w przypadku instrumentów o terminie zapadalności poniżej jednego roku, inflacja nie będzie odkrywała znaczącej roli.

Inwestowanie w firmy – jak można to robić?

Prowadząc dalszą część rozważań nad zagadnieniem, w co inwestować w 2021 roku, pierwszą myślą większości osób staje się inwestowanie w firmy. Takie podejście ma swoje ogromne uzasadnienie praktyczne, gdyż to właśnie prywatne przedsiębiorstwa generują zyski dla gospodarki, powiększając jednocześnie swoją wartość. Zastanawiając się, w co warto inwestować, warto zapoznać się z ofertą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Analiza fundamentalna oraz techniczna to zagadnienia wymagające dużej dawki wiedzy, jednak na pytanie, w co najlepiej inwestować, można udzielić odpowiedzi ogólnej – w fundusze ETF. Ten mechanizm opiera się na pasywnym modelu zarządzania kapitałem inwestycyjnym. Akcje spółek, jakie trafiają do opakowania inwestycyjnego ETF, nie muszą być codziennie analizowane przez sztab specjalistów. ETF-y znacznie upraszczają proces inwestowania w firmy. Nie zapewnią spektakularnych wyników, gdyż nigdy nie pobiją samego indeksu giełdowego. Jednak dają w miarę pewny i bezobsługowy zysk, który nie wymaga posiadania dogłębnej wiedzy o rynkach kapitałowych.

Osoby rozważające, w co inwestować z zyskiem, mogą skierować się w stronę funduszy inwestycyjnych, będących formą wspólnego inwestowania w ramach jednej instytucji. Wpłata odpowiedniej sumy pieniężnej skutkuje przyznaniem tzw. jednostek uczestnictwa, które w dalszej kolejności służą jako podstawa do wyliczania zysków i strat. Decydując się, w co inwestować pieniądze, wybór funduszy inwestycyjnych może okazać się korzystny, jeśli trafimy na skutecznych zarządzających. Inwestowanie w firmy to tylko jeden z elementów działania funduszy inwestycyjnych, które w swoim portfelu posiadają nie tylko akcje, lecz również obligacje skarbowe, ETF-y, oraz opcje lub kontrakty terminowe.

Inwestowanie w firmy może przybierać formę obligacji korporacyjnych. Przedsiębiorstwo, które potrzebuje zastrzyku gotówki, emituje obligacje. Są one niczym innym jak pożyczką inwestorów dla firmy na określony czas i w ustalonym zwiększeniu procentowym samego kapitału. Emitent obligacji zyskuje środki potrzebne na inwestycje, a obligatariusz otrzymuje obietnicę zwrotu wartości nominalnej swoich pieniędzy powiększonej o skumulowane odsetki. Obligacje korporacyjne stanowią dobry przykład, w co można inwestować własne nadwyżki finansowe. Warto natomiast mieć świadomość zwiększonego ryzyka tego instrumentu finansowego, gdyż wypłacalność emitenta zależy od jego kondycji finansowej i skuteczności poczynionych inwestycji rozwojowych.

W co zainwestować pieniądze, jeśli zależy nam na jak największym bezpieczeństwie kosztem ogromnych zysków? Analizując rynek inwestycji w firmy, ETF’y wydają się najbardziej stabilnym rozwiązaniem. Nie pozwolą na osiągnięcie spektakularnej stopy zwrotu, lecz przy stabilnej koniunkturze gospodarczej zagwarantują zysk przewyższający inflację o kilka procent.

Inwestowanie w pożyczki – czy to bezpieczne?

W co można inwestować pieniądze, jeśli zależy nam na nieco większym oprocentowaniu, w dodatku znanym z góry na cały okres obowiązywania umowy? Okazuje się, że inwestowanie w pożyczki społecznościowe może stanowić dobrą propozycję. Udzielanie pożyczek jako prywatni inwestorzy to warta rozważenia odpowiedź na pytanie, w co inwestować drobne kwoty. Systemy internetowe wielu firm działających w tej dziedzinie oferują skuteczne mechanizmy kojarzenia inwestorów prywatnych z pożyczkobiorcami, którzy potrzebują gotówki w krótkim terminie. Nadanie temu procederowi ram instytucjonalnych daje większe możliwości negocjacji, a także windykacji kwoty pożyczonej. Odsetki od pożyczek społecznościowych przewyższają zysk możliwy do osiągnięcia w obligacjach Skarbu Państwa czy obligacjach korporacyjnych. Są często również wyższe od uśrednionych zysków wypracowywanych przez fundusze inwestycyjne.

Omawiając temat, w co warto zainwestować pieniądze, nie można kierować się samymi superlatywami, lecz mówić jasno o wadach i zagrożeniach. Nie dziwi zatem fakt, że potencjalni inwestorzy zastanawiają się, w co najlepiej inwestować z zachowaniem jak największego poziomu bezpieczeństwa. Pożyczki społecznościowe wykazują optymalny poziom zabezpieczeń dla wierzyciela. Przede wszystkim pożyczkobiorca ma niekiedy obowiązek wykupić ubezpieczenie dla pożyczki, udzielane przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Kwota ustalona w umowie zostanie zwrócona na konto wierzyciela, jeśli pożyczkobiorca okaże się niewypłacalny. Profesjonalna firma pożyczkowa stosuje często mechanizm gwarancji odkupu. Okres determinujący uruchomienie procedury różni się pomiędzy poszczególnymi firmami, jednak data graniczna co do zaległości w spłacie automatycznie sprawia, że biuro pożyczkowe wypłaci pełną sumę pieniężną na konto wierzyciela, a sama zajmie się prawnym aspektem windykacji.

Pozostałe narzędzia do zabezpieczenia interesu wierzyciela obejmują np. ustanowienie hipoteki na nieruchomości pożyczkobiorcy, weksli, poręczeń majątkowych, a także zapisu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z pominięciem postępowania sądowego.

Pożyczki od osób prywatnych mogą stosować instytucję zastawu majątku – zwykłego lub rejestrowego. W co i jak inwestować na rynku pożyczek? Współpraca z doświadczonym biurem pożyczkowym o nieposzlakowanej opinii nadaje całemu przedsięwzięciu bardzo dużej skuteczności. Nie musimy się martwić o rozliczenia sądowe między wierzycielem a osobą zawierającą umowę, a poziom bezpieczeństwa osiąga tu zenitu dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom egzekucji. Pożyczki prywatne dają także odpowiedź na pytanie, w co zainwestować małe pieniądze. Akumulacyjny charakter tego typu instrumentów sprawia, że całkowita kwota potrzebna wnioskodawcy na określony cel może zostać zebrana od rozmaitych pożyczkodawców. Wszelkie rozliczenia przejmuje na siebie biuro pożyczkowe, zatem zarówno strona pożyczająca, jak i zaciągająca dług, otrzymuje maksymalnie uproszczoną procedurę.

W co inwestować podczas inflacji? Skuteczne sposoby na ochronę kapitału

Inflacja spędza sen z powiek wszystkim inwestorom. Trudne do przewidzenia zagrywki rządu mogą uczynić inflację podstawowym czynnikiem blokującym możliwość uzyskania przez inwestorów indywidualnych godziwej stopy zwrotu. Im wyższa inflacja, tym wyższe koszty koszyka dóbr w każdej branży, co ostatecznie przekłada się na obciążenie finansowe dla konsumentów. Zatem w co inwestować podczas inflacji? W co inwestować oszczędności, aby ich wartość na koncie bankowym nie malała z roku na rok? Dla ludzi posiadających nieco więcej gotówki, inwestowanie w nieruchomości wciąż wykazuje dużą skuteczność w zachowaniu siły nabywczej pieniądza na długie lata. Funkcję powszechnie uznanej przystani dla kapitału pełni również złoto.

Osoby, które poszukują informacji, w co dobrze zainwestować pieniądze w czasie inflacji, powinny przede wszystkim skupić się na instrumentach obligacji skarbowych. Dopóki oprocentowanie takiej obligacji nie pozostanie tak niskie, że inwestowanie w ten instrument będzie całkowicie nieopłacalne, dopóty przeznaczenie części kapitału na rynek obligacji może okazać się rozsądnym posunięciem.

Powiedzieliśmy sobie o kilku produktach rynku kapitałowego, dających największe szanse na regularne zyski. Znamy odpowiedź na pytanie, w co bezpiecznie inwestować, a także które propozycje inwestycyjne oferują satysfakcjonujące zyski. Należy pamiętać, że rynki finansowe stanowią całość ogromnej liczby uwarunkowań i czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego inwestowanie własnych pieniędzy musi być poprzedzone analizą osobistej sytuacji majątkowej. Inwestowanie wychodzi najlepiej, jeśli nie wrzucamy wszystkiego do jednego koszyka, lecz rozbudowujemy spektrum inwestycyjne. Dywersyfikacja portfela gwarantuje mniejsze konsekwencje na wypadek sytuacji nieprzewidzianych.

Przypisy:

https://www.gpw.pl/
https://independenttrader.pl/
https://marciniwuc.com/

Tagi: